Mājas lapas tekstu rediģēšana

Rediģējot Jūsu interneta mājas lapas tekstus, mēs pievēršam uzmanību šādiem komponentiem:
  • valodas gramatiskā uzbūve;
  • teksta vizuālā un lasāmības uztveramība;
  • teksta atbilstība konkrētai mērķauditorijai;
  • teksta atbilstība mājas lapas pārstāvētajiem priekšstatiem;
  • pareizs konkrētas lapas vai raksta nosaukums.

Mūsu rediģēšanas darba rezultātā Jūs iegūstat gramatiski pareizu, tekoši un viegli lasāmu tekstu.

Atcerieties, ka apmeklētājs Jūsu mājas lapu vai jebkuru citu Jūsu web lapu strikti vērtē ne tikai pēc tās dizaina, navigācijas, bet arī pēc izlasītā teksta.

atgriezties>> 'Mājas lapas tekstu izstrāde' lapā.