Teksta rediģēšana

Ja jums jāsaved kārtībā jūsu uzņēmumā sagatavots teksts, tad jūs to varat uzticēt izdarīt mums. Izrediģēsim jūsu uzņēmuma iekšējos dokumentus (vēstules, līgumus u.c.), kā arī tos materiālus, ar kuru starpniecību komunicējat ar klientiem, sabiedrību.

Mājaslapu teksta rediģēšana, kā arī
Preses relīzes, vēstules teksta rediģēšana
Runas, prezentācijas teksta rediģēšana
Instrukcijas, anotācijas teksta rediģēšana
Bukleta, brošūras teksta rediģēšana
Līguma teksta rediģēšana
Diplomdarba (bakalaura, maģistra u.c.) teksta rediģēšana
Esejas, domraksta teksta rediģēšana

Vai kāda cita jūsu teksta gramatikas, valodas un stila kļūdu labošana.


Kad izmantot teksta rediģēšanu un korektūru

Teksta labošana nepieciešama, lai

  • novērstu neprecizitātes, kas palikušas pēc autora darba;

  • panāktu domas formulējuma skaidrību un noteiktību;

  • uzlabotu teksta saturu;

  • izlīdzinātu valodas stila negludumus;

  • izpildījums būtu tehniski pareizs.

Mūsu tekstu pārvērtību darbnīcā tiek nodrošināta teicama jūsu jebkāda apjoma materiāla un jebkādas tēmas teksta pareizrakstība un stils. Tātad veicam gan literāro rediģēšanu, gan labojam ortogrāfijas, interpunkcijas un simbolu kļūdas.

Teksta labošanas veidi

Atkarībā no jūsu vēlmes, finansiālajām iespējām, kā arī lēmuma pēc tam, kad ir novērtēts materiāls, tiek piedāvāti šādi teksta labošanas veidi:

  • korektūra – nelielu neprecizitāšu novēršana jeb pareizrakstības un gramatikas kļūdu labošana;

  • saīsināšana – liekvārdības, atkārtojumu u.tml. novēršana, izklāsta tiešuma un precizitātes panākšana;

  • apstrāde – kompozīcijas uzlabošana, datu un faktu pārbaude, valodas stila pilnveidošana;

  • pārveide tiek izmantota gadījumā, ja autoram ir vērtīgas specializētas zināšanas, bet nepiemīt domas izpaušanas prasmes.

Darba raksturs

Strādāsim ar tik kritisku attieksmi pret jūsu tekstu, cik jūs to vēlēsieties! Ievērosim autora materiālā pieļaujamās iejaukšanās robežas, cenšoties pēc iespējas saglabāt teksta autora individualitāti. Darbs būs pabeigts tad, kad pēc pat vairākkārtējas saskaņošanas būsim par to vienojušies.

Ja jūsu teksta melnraksts ir rakstīts ar roku vai pieejams tikai izdrukātā veidā, viss kārtībā - teksta drukāšana jebkādā apjomā arī notiek šeit! Sapratīsim jebkuru rokrakstu. Kā arī bez jūsu darbu rediģēšanas un drukāšanas piedāvājam arī teksta sacerēšanas, rakstīšanas pakalpojumus.

Sadarbojamies gan ar juridiskām, gan fiziskām personām. Laipni lūgti uz sadarbību: info@darbsartekstu.lv