Labojumu piemēri

Piemēram varu atklāt dažas bieži sastopamas valodas kļūdas gan mutvārdos, gan rakstos, kuras noteikti pamanu un cenšos izlabot, ja man ir tāda iespēja:

  • „palikt” lietošana „kļūt” vietā (nepareizi: viņš palika veselāks; pareizi: viņš kļuva veselāks)
  • nepareizi lietots patskanis „a” („ā”) īstenības izteiksmes tagadnes formā, ja darbības vārds nenoteiksmē beidzas ar „īt”, „īties”, „ināt”, „ināties” (nepareizi: mācamies; pareizi: mācāmies)
  • nepareiza līdzskaņu mija darbības vārdos (nepareizi: nākiet! pareizi: nāciet!)
  • darbības vārdu tagadnes formas un pavēles izteiksmes jaukšana (pārsvarā daudzskaitlī) (nepareizi: ceļaties! pareizi: celieties!)
  • prievārda „priekš” lietošana datīvā (nepareizi: tas ir priekš manis; pareizi: tas ir man)
  • priedēkļa „at” nevietā lietošana, piem., „atremontēt”, „atrestaurēt”
  • nepareiza personas vietniekvārdu „tevīm, manīm” lietošana