Rakstiskā teksta tulkošana

“Tulkošana ir gluži kā gleznas reproducēšana”
                                                                                                                                          Boriss Pasternaks

Tulkošana ir daudz vairāk kā tikai teksta pārrakstīšana citā valodā - tā spilgti un precīzi jau pirms aptuveni simts gadiem ir izteicies B. Pasternaks. Un tāpēc pie mums kvalitatīvus un profesionālus tulkojumus veic tikai tie tulki, kuriem mērķa valoda ir dzimtā un kuri ir tulkojamā teksta tēmas speciālisti.

Mūsu tulki rakstiskā teksta tulkošanā ir eksperti šādās jomās:

 • kultūra,
 • literatūra,
 • reklāma,
 • komunikācija,
 • PR,
 • jurisprudence,
 • tehnika un tehnoloģijas,
 • bizness, tajā skaitā sarakste ar ārvalstu personām,
 • finanses,
 • transports,
 • datori un programmatūra,
 • zinātne,
 • lauksaimniecība
 • u.c.

Tulkošanas valodas. Jūs vienmēr saņemsiet profesionālu un kvalitatīvu rakstiskā teksta tulkošanu no jebkura formāta dokumentiem no/uz jebkuru valodu, ar atbilstību konkrētās sfēras profesionālās valodas specifikai.

Tulkošanas termiņi un cenas. Tulkojumus piedāvājam par ļoti draudzīgām cenām un pastāvīgajiem klientiem - arī elastīgu atlaižu sistēmu. Un, protams, vienmēr jums garantējam tulkošanu veikt norunātajā termiņā. Bet tad, kad jums vajadzīgi steidzami tulkojumi jeb ekspress tulkošana, iztulkosim tekstu vienas dienas vai dažu stundu laikā.

Tekstu formatēšana, maketēšana, noformēšana. Kā arī bez tulkošanas piedāvājam, ievērojot jūsu vēlmes un oriģinālo tekstu, veikt tulkojuma noformēšanu un dokumenta dažāda līmeņa maketēšanu. Un, kad vien būs vajadzīgs, veiksim tulkojumiem arī notariālu apstiprinājumu.

Konfidencialitāte.

Kad ir jāveic līgumu, starptautiskās sarakstes, uzņēmuma dokumentu vai citas neizpaužamas informācijas tulkošana, jūs pilnīgi droši šādu materiālu tulkošanu varat uzticēt “e-tulks” komandai, kas pilnā mēra galvo informācijas drošību un absolūtu konfidencialitāti! Jūsu pārliecībai piedāvājam slēgt konfidencialitātes līgumu.