Informatīvo tekstu sagatavošana

Piedāvājam profesionālus, mediju likumiem atbilstošus informatīvos materiālus gan jūsu klientiem, gan plašākai sabiedrībai – izsūtīšanai drukātajiem un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem vai publicēšanai jūsu mājaslapā, blogā.

Sagatavosim jūsu uzņēmumam šādus informatīvos materiālus:

 • preses relīzes,
 • paziņojumus,
 • apkārtrakstus,
 • komentārus.

Pirms sastādīt attiecīgo tekstu un saskaņot to ar jums, veiksim informatīvās vides monitoringu, uzrunājamo mediju profila izpēti, mērķauditorijas noskaidrošanu un jūsu iesniegtās fona informācijas apstrādi.

Sabiedrisko attiecību sistēmā pastāv vairāki informācijas pasniegšanas paņēmieni, kā aktīvi komunicēt ar sabiedrību. Viens no galvenajiem instrumentiem ir informatīvā pakete plašsaziņas līdzekļiem, kurā iekļauti dažāda veida materiāli:

 • pavadvēstule;
 • paziņojuma relīze kā aicinājums uz pasākumu;
 • preses relīze, kas satur informāciju par notikumu un ko izmantos žurnālisti raksta gatavošanai;
 • notikuma dalībnieku biogrāfiskie dati;
 • dalībnieku runas;
 • fona informācija jeb faktu uzskaitījums;
 • brošūra vai informatīva lapa, saistīta ar preses konferenci, ja tāda tiek organizēta;
 • fotogrāfijas, grafiki, tabulas;
 • vizītkartes;
 • uzņēmuma produkcijas reklāmas paraugi;
 • piemiņas priekšmeti ar uzņēmuma logo.

Preses relīzes tiek šķirotas šādi:

 1. paziņojuma preses relīze – īss gaidāmā notikuma apraksts ar aicinājumu žurnālistiem tajā piedalīties; tās galvenais uzdevums ir pievērst uzmanību, paužot interesantu informāciju un jaunumus;
 2. ziņu preses relīze – paziņojums, kas satur svarīgus jaunumus vai noderīgu informāciju plašai auditorijai; tiek izplatīta preses konferences, prezentācijas u.c. pasākuma laikā;
 3. tehniska paziņojuma preses relīze – izvērsta informācija par produktu vai pakalpojumu;
 4. sludinājuma preses relīze – īsa, pašpietiekama informācija, kas neliek organizēt pasākumu vai tikt publicētai; tā var būt informācija par uzņēmuma adreses vai vadības maiņu u.c.

Līdztekus šīm preses relīzēm var tikt sagatavotas arī cita veida preses relīzes:

 • biznesa relīze – tāda paša profila uzņēmumiem, partneriem, speciālistiem; tiek izplatīta tieši šiem adresātiem;
 • specializētā relīze – informācija par preci vai pakalpojumu tā lietotājiem; izsūtāma konkrētiem adresātiem vai izdalāma tirdzniecības vietā;
 • finanšu relīze – satur informāciju par uzņēmuma ienākumiem, apgrozījumu, peļņu; domāta akcionāriem.

Jūsu uzņēmuma speciālists ģenerē informatīvo iemeslu – izmaiņas uzņēmuma iekšienē vai tirgus segmentā, jaunumi pakalpojumu sortimentā un sniegšanas veidā, preses konferences vai prezentācijas norise, atbilde uz publikāciju u.c. -, savukārt mēs nodrošinām informatīvā materiāla sagatavošanu.

Preses relīze satur ziņas vai ir paziņojums par notikumu, kas norisinājās vakar, šodien vai notiks tuvākajā laikā, vai agrāk nepublicēti fakti un skaitļi.