Mājaslapas apkalpošana

Ja izteiksiet vēlmi, mēs veiksim jūsu mājaslapas pastāvīgu apkalpošanu, kā ietvaros mēs palīdzēsim jums aizpildīt to ar aktuālu informāciju, ievietojot jauno vai koriģējot veco. Rūpēsimies, lai jūsu mājaslapa vienmēr ir dzīva, akurāti izskatās un satur aktuālu informāciju.

Papildināsim jūsu mājaslapu ne tikai ar tekstuālo informāciju, bet arī ar fotogrāfijām, video/audio materiāliem, banneriem, tabulām u.c.

Mājaslapas informatīvā apkalpošana ietver šādas darbības:

  • informatīvā uzturēšana;
  • restrukturizācija.

Informatīvā uzturēšana ir jaunumu pievienošana un esošās informācijas koriģēšana atbilstoši laikposmam, savukārt restrukturizācija – jaunu sadaļu veidošana, papildināšana ar jaunu dizaina un funkciju risinājumu.

Ticamas un aktuālas informācijas, kas nepieciešama klientiem un sadarbības partneriem, trūkums pārvērš mājaslapas izveidē ieguldītos līdzekļus tiešos zaudējumos un neiegūtā peļņā, jo tieši no informatīvā satura ir atkarīgs, vai lietotājs atgriezīsies mājaslapā.

Notiekošajam ir sniega bumbas efekts: informācija mājaslapā ir novecojusi, lapas reitings krītas, apmeklētāji to ignorē, mājaslapu Google novērtē zemāk, klientu skaits samazinās...

Dažreiz pat moderna, dizainiski ļoti skaista mājaslapa, kurā minēts par uzņēmuma ilggadējo darbību un lielo darba pieredzi, rada par sevi iespaidu kā par nesolīdu, viendienas firmu tikai tāpēc, ka mājaslapas apkalpošana neparedz regulāru informācijas atjaunošanu, papildināšanu ar jaunumiem un notikumiem, t.i., trūkst aktuālākās informācijas par uzņēmumu.

Mājaslapa ar atjaunotu vai papildinātu informāciju ne tikai notur mērķauditoriju, bet arī paplašina interesentu loku.

Visas augstākminētās darbības realizējam saskaņā ar mūsu vienošanos ar jums par sadarbību, – vai nu rīkojamies pēc jūsu norādes uz konkrētu darbību, vai nu paši regulāri sekojam mājaslapai, informējam jūs par nepieciešamību veikt kādas korekcijas, saskaņojam un tad attiecīgi darbojamies.

Ļaujiet savai mājaslapai dzīvot un būt par efektīvu jūsu uzņēmuma reklāmas, pārdošanas un tēla veidošanas un veicināšanas instrumentu!