Pakalpojumi esošiem klientiem

Jums kā mūsu klientam piedāvājam arī jūsu uzņēmējdarbībai vai personīgajām vajadzībām dažus atbalsta pakalpojumus, kas izriet no mūsu pamata nodarbošanās.

Atbalsta pakalpojumi klientiem:

  • mājaslapas apkalpošana un uzturēšana;
  • blogošana un cirkulāru vadīšana;
  • rakstisko materiālu sagatavošana izsūtīšanai klientiem vai medijiem;
  • aprites dokumentu rediģēšana un korektūra.
Šie pakalpojumi atvieglos jūsu ikdienas darbu arī neparedzētos gadījumos. Lieti noderēs, kad pēkšņi ir tieši kas tāds vajadzīgs, un nebūs jāvelta laiks meklējumiem, nebūsiet neziņā par darbu kvalitāti, nebūs jāvelta laiks, iepazīstinot ar savu uzņēmumu, lai izpildītājs atbilstoši paveiktu darbu.

Mājaslapas uzturēšana

Rūpēsimies, lai jūsu mājaslapa vienmēr ir dzīva, akurāti izskatās un satur aktuālu informāciju. Informatīvā uzturēšana.

Vairāk - Web lapas uzturēšana

Citu tekstu sagatavošana

Sagatavosim profesionālus, mediju likumiem atbilstošus informatīvos materiālus jūsu klientiem un plašākai sabiedrībai.

Vairāk - Tekstu sagatavošana

Rediģēšana un korektūra

Vai jāsaved kārtībā jūsu personīgi vai kolēģu sagatavoti teksti? Tad jūs to varat uzticēt izdarīt mums. 

Vairāk - Rediģēšana, korektūra