Mājas lapas tekstu izstrāde.

Tagad mājas lapu apmeklētājs pieprasa viegli uztveramu un kvalitatīvi veidotu informāciju.

Mājas lapu apmeklētāji dēļ lielā informācijas daudzuma vēlas viegli uztvert interneta mājas lapā pasniegto informāciju. Kā arī sajust, ka šīs mājas lapas īpašnieks būs tikpat vērīgs pret savu klientu, kā pret sevi. Bagātīgajā piedāvājumu klāstā kaut kā taču ir jāatšķir labs pakalpojuma sniedzējs no ne tik laba! Līdzīgi mēs novērtējam pašus cilvēkus, piemēram, pēc tā, cik viņiem ir kopti apavi.

Lai Jūs iegūtu savas interneta mājas lapas iespējamo kvalitāti un spožumu, piedāvāju savas „tekstu darbnīcas” pakalpojumus. Teksti šeit tiek izstrādāti – radīti, veidoti, rediģēti, – ņemot vērā tā raksturu, tēmu: kā teksts tiks izmantots; kur teksts tiks izvietots un kādam nolūkam tas paredzēts; kāda ir teksta mērķa auditorija, pat tās kultūra, tipoloģija, vērtības un kādus priekšstatus pārstāv pati mājas lapa.

Izstrādājot, rediģējot interneta mājas lapu tekstus, vadoties pēc teksta tēmas, tiek veidota teksta struktūra, kas var būtiski atšķirties no drukātā teksta struktūras.

Tieši tāpat un ne mazāk svarīgi ir tas, ka interneta mājas lapas tiek rediģētas un izstrādātas gramatiski pareizas, kā arī vizuāli un audiāli baudāmas, t.i., tiek ievērota teicama pareizrakstība (ortogrāfija), pieturzīmju lietošana (interpunkcija) un izteiksmes veids (stils).

Tikpat svarīgi ir arī interneta mājas lapu meklēšanas dzinēji.

Iepriekšējās rindkopās minētais ir ļoti būtisks, bet ar to nepietiek. Lai interneta mājas lapu vietni atrastu pēc iespējas vairāk apmeklētāju, teksts arī tiek izstrādāts tā, lai pati mājas lapa būtu „draudzīga” interneta mājas lapu meklēšanas dzinējiem (search engines).

Līdz ar to, lai mājas lapa būtu draudzīga tās meklēšanas dzinējiem, teksts tiek izstrādāts, ņemot vērā arī pakalpojuma / produkta atslēgas vārdu īpatnības, teksta un lapas nosaukumu, teksta struktūru, tiek iestrādāti labākie izcēlumi, vārdu sasaistes un veiktas citas būtiskas nianses.