Mājaslapas tekstu izstrāde

Tagad mājaslapu apmeklētājs pieprasa viegli uztveramu un kvalitatīvi veidotu informāciju.

Mājaslapu apmeklētāji lielā informācijas daudzuma dēļ vēlas viegli uztvert interneta mājaslapā pasniegto informāciju. Kā arī sajust, ka šīs mājaslapas īpašnieks būs tikpat vērīgs pret savu klientu, kā pret sevi. Bagātīgajā piedāvājumu klāstā kaut kā taču ir jāatšķir labs pakalpojuma sniedzējs no ne tik laba. Līdzīgi mēs novērtējam pašus cilvēkus, piemēram, pēc tā, cik viņiem ir kopti apavi.

Lai jūs iegūtu savas interneta mājaslapas iespējamo kvalitāti un spožumu, piedāvājam "tekstu darbnīcas” pakalpojumus. Teksti šeit tiek izstrādāti – radīti, veidoti, rediģēti –, ņemot vērā to raksturu, tēmu: kā teksts tiks izmantots; kur teksts tiks izvietots un kādam nolūkam tas paredzēts; kāda ir teksta mērķa auditorija, pat tās kultūra, tipoloģija, vērtības un kādus priekšstatus pārstāv pati mājaslapa.

Izstrādājot, rediģējot interneta mājaslapu tekstus, vadoties pēc teksta tēmas, tiek veidota teksta struktūra, kas var būtiski atšķirties no drukātā teksta struktūras.

Tieši tāpat un ne mazāk svarīgi ir tas, ka interneta mājaslapas tiek rediģētas un izstrādātas gramatiski pareizas, kā arī vizuāli un audiāli baudāmas, t.i., tiek ievērota teicama pareizrakstība (ortogrāfija), pieturzīmju lietošana (interpunkcija) un izteiksmes veids (stils).

Tikpat svarīgi ir arī interneta mājaslapu meklēšanas dzinēji.

Iepriekšējās rindkopās minētais ir ļoti būtisks, bet ar to nepietiek. Lai interneta mājaslapu vietni atrastu pēc iespējas vairāk apmeklētāju, teksts arī tiek izstrādāts tā, lai pati mājaslapa būtu "draudzīga" interneta mājaslapu meklēšanas dzinējiem (search engines).

Līdz ar to, lai mājaslapa būtu draudzīga tās meklēšanas dzinējiem, teksts tiek izstrādāts, ņemot vērā arī pakalpojuma/produkta atslēgas vārdu īpatnības, teksta un lapas nosaukumu, teksta struktūru, tiek iestrādāti labākie izcēlumi, vārdu sasaistes un veiktas citas būtiskas nianses.